lek. med.

Emil Michalski

W trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej
Klinika w Warszawie

Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Stypendysta Rektora WUM dla najlepszych studentów. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z radiologii i diagnostyki obrazowej w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie. Ukończył zagraniczny staż z zakresu technik wewnątrznaczyniowych w Lizbonie. W klinice Rybak Clinics specjalizuje się w diagnostyce chorób żył oraz w małoinwazyjnych procedurach zabiegowych leczenia niewydolności żylnej, w tym skleroterapii oraz w leczeniu zmian estetycznych za pomocą najnowszych technologii laserowych. Jego szczególne zainteresowania koncentrują się wokół wykorzystania najnowszych technologii w diagnostyce i leczeniu chorób żył (Vein Viewer, USG Doppler Duplex).

Artykuły doktora Emila Michalskiego: