1 etap Diagnoza

DIAGNOSTYKA W KILKU KROKACH

Z uwagi na krępujący charakter dolegliwości związanych z chorobami odbytu postawienie właściwej diagnozy jest kluczem do podjęcia odpowiedniej terapii leczniczej. Z naszego doświadczenia wynika, że pacjenci trafiają do gabinetu proktologicznego zbyt późno, kiedy choroba hemoroidalna czy szczelina odbytu utrudnia normalne funkcjonowanie. Bardzo często zdarza się, że pacjenci, którzy zauważyli u siebie pierwsze objawy w postaci krwawienia z odbytu, przez wiele miesięcy leczeni są „domowymi sposobami”. Taka postawa zwiększa ryzyko rozwoju chorób znacznie poważniejszych jak choćby guza odbytu czy nowotworu złośliwego. Sprawna diagnostyka, na którą składa się szczegółowy wywiad, badanie per rectum, badanie anoskopowe i/lub rektoskopowe umożliwiają postawienie właściwej diagnozy. Anoskopia – badanie końcowego odcinka odbytnicy i kanału odbytu za pomocą specjalnego wziernika. Wskazaniem do badania anoskopowego są: hemoroidy, stany zapalne śluzówki kanału odbytu, uszkodzenia odbytu, niektóre nowotwory, zmiany patologiczne błony śluzowej odbytnicy Rektoskopia – badanie umożliwia ocenę stanu morfologicznego błony śluzowej końcowego odcinka jelita grubego – esicy. Umożliwia wyjaśnienie zmian o podłożu zapalnym, wrzodowym czy nowotworowym. Badanie retroskopowe umożliwia pobranie materiału do badania histopatologicznego czy bakteriologicznego. W zależności od wyników badań, lekarz zaleca odpowiednią terapię. Leczenie zależne jest od dolegliwości pacjenta oraz stopnia zaawansowania problemów. W niektórych przypadkach koncentruje się na farmakoterapii w innych wymaga leczenia zabiegowego.

Zdiagnozowanych pacjentów

Skuteczności w leczeniu

2 etap Plan leczenia

Hybrydowe metody leczenia hemoroidów

Dobranie właściwej metody leczenia do typu dolegliwości oraz stopnia zaawansowania problemu jest podstawą skutecznej terapii.  Nie jest bowiem prawdą, że każda metoda, w każdym przypadku przynosi podobne rezultaty.  Szeroki wybór możliwości i metod terapeutycznych dało nam podwaliny pod stworzenie hybrydowej metody leczenia problemów proktologicznych. Leczenie hybrydowe przede wszystkim umożliwia indywidualizowanie terapii, która jest planowana dla pacjenta. Lekarz, po zebraniu dokładnego wywiadu, wykonaniu badania i ocenie zaawansowania zmian chorobowych proponuje zabiegi, które jego zdaniem przyniosą najkorzystniejszy wynik leczenia i pozwolą pozbyć się objawów, które nakłoniły chorego do wizyty w gabinecie proktologa. W naszej klinice skuteczne leczenie hemoroidów opieramy na zastosowaniu takich metod jak: klejenie hemoroidów, leczenie hemoroidów metodą Barrona, skleroterapii hemoroidów, laserowe leczenie hemoroidów, leczenie hemoroidów falą radiową czy kroterapia. W celu minimalizacji urazu okołozabiegowego leczenie przeprowadzane jest etapowo, a sama ilość zabiegów jest zależna od zaawansowania choroby. Zabiegi przeprowadza się w odstępach 2-6 tygodniowych, do czasu zaopatrzenia wszystkich zmienionych chorobowo guzków krwawnicowych. Posiadamy również doświadczenie w leczeniu szczeliny odbytu, leczeniu fałdów okołoodbytniczych czy w laserowym usuwaniu kłykcin kończystych.

3 etap Kuracja

GWARANCJA LECZENIA

Dynamiczny rozwój i wprowadzanie nowych technologii w chirurgii umożliwiło rozwój technik małoinwazyjnych, wraz z którymi pojawiły się nowe możliwości terapeutyczne leczenia chorób okolicy odbytu. Zabiegi stały się mniej obciążające dla pacjenta, niebolesne i możliwe do wykonania w warunkach ambulatoryjnych, bez konieczności przyjmowania do szpitala. W większości przypadków chorzy, bezpośrednio po zabiegu mają możliwość powrotu do swoich codziennych zajęć bez konieczności kilkudniowego pobytu w szpitalu. Nowoczesne metody nie wymagają również obciążającego znieczulenia, jakie jest konieczne do przeprowadzenia klasycznych operacji, a zatem dają również szansę pacjentom, którzy bardzo źle znoszą znieczulenie wykonywane dokręgosłupowo, lub u których znieczulenie do zabiegu nie jest możliwe bądź jest związane ze zwiększonym ryzykiem okołooperacyjnym.

Nowoczesne metody

Niebolesne zabiegi

Ekspresowe leczenie

4 etap Zakończenie leczenia

PROFILAKTYKA WTÓRNA

Ostatnim etapem jest profilaktyka wtórna, która bardzo często stanowi o sukcesie i trwałości leczenia. Odpowiednia dieta bogata w składniki odżywcze (np. błonnik), właściwa higiena okolic odbytu oraz regularność wypróżnień pozwala na zmniejszenie, a nawet zapobiegnięcie wystąpienia w przyszłości proktologicznych problemów. Istnieje ścisły związek pomiędzy odżywianiem, aktywnością fizyczną a częstotliwością występowania np. hemoroidów, dlatego zaleca się zmianę stylu życia zwłaszcza u tych osób, u których pojawiły się już wcześniej problemy okołoodbytnicze.