dr n. med.

Mariusz Kozak

specjalista chirurgii naczyniowej, flebolog
Klinika w Warszawie

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Od 2015 roku asystuje w I Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W codziennej pracy zajmuje się leczenie chorób układu naczyniowego, w którym wykorzystuje zarówno metody chirurgii klasycznej, jak i techniki wewnątrznaczyniowe. W 2022 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy doktorskiej: “Wyniki stentowania tętnicy szyjnej wewnętrznej u pacjentów ze śródoperacyjną nietolerancją zacisku w czasie endarterektomii”.

Prowadzi także zajęcia ze studentami II Wydziału Lekarskiego. Uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach z zakresu chirurgii naczyniowej. Jest autorem publikacji naukowych i doniesień zjazdowych. W 2018 roku był uczestnikiem European Vascular Course (Maastricht, Holandia). Członek Sekcji Młodych Chirurgów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

Wiedzę i doświadczenie z zakresu diagnostyki dopplerowskej układu naczyniowego zdobywał w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii i Wielkopolskiej Szkole Diagnostyki Obrazowej. W obszarze jego zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu flebolofii, tętniaków aorty, chirurgii tętnic szyjnych, mikrochirurgii naczyniowej, dostępów naczyniowych do dializ, jak również nowoczesnych technik endowaskularnych wykorzystywanych w leczeniu chorób tętnic z żył obwodowych.