Oceń przydatność artykułu klikając gwiazdkę

Słownik pojęć flebologicznych (część II)

lek. med. Emil Michalski

Słownik pojęć flebologicznych to przydatne źródło informacji dla pacjentów borykających się z problemem niewydolności żylnej. Takich, którym zależy na zrozumieniu źródła chorób układu żylnego kończyn dolnych. Osoby zainteresowane odsyłam także do pierwszej części słownika, w której omawiam takie pojęcia jak: zastawka żylna, safena czy perforator.

Słownik pojęć flebologicznych (część I)

Flebolog

Flebolog to lekarz, który zajmuje się diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób układu żylnego. Flebologia ma charakter wielodyscyplinarny; łączy elementy chirurgii naczyniowej, angiologii, dermatologii, chirurgii ogólnej, radiologii interwencyjnej i wielu innych dziedzin medycyny.

Praktykujący lekarz flebolog powinien cechować się dużym doświadczeniem w leczeniu chorób żylnych; doświadczeniem chirurgicznym i mikrochirurgicznym; niezbędne są kompetencje z zakresu diagnostyki obrazowej, radiologicznej i sonograficznej. Z punktu widzenia diagnostyki i terapii chorób żylnych szczególnie znaczenie ma ultrasonografia naczyniowa, w tym tzw. kolorowy Doppler, czyli badanie USG Doppler uważane za „złoty standard” w rozpoznawaniu i leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej.

W 2014 r. Europejska Unia Lekarzy Specjalistów (European Union of Medical Specialists) powołała Multidyscyplinarny Komitet Flebologii (Multidisciplinary Joint Committee in Phlebology), według którego lekarz flebolog powinien praktykować medycynę opartą na faktach (evidence based medicine, EBM), dysponować doświadczeniem klinicznym, umiejętnościami i aktualną wiedzą na temat obowiązujących procedur klinicznych oraz inwazyjnych i nieinwazyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

W szczególności flebolog powinien dysponować aktualną wiedzą na temat:

Powinien także posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie:

Jak również dysponować wiedzą i doświadczeniem klinicznym m.in. w obszarze:

Do kompetencji lekarza flebologa należy umiejętność oceny ultrasonograficznej żył i tętnic (USG dupleks i tripleks), w tym przeprowadzenia badania i oceny ultrasonograficznej głębokiego i powierzchownego układu żylnego (a także wykonania badania USG tętnic obwodowych; USG aorty brzusznej, żył i tętnic biodrowych).

Multidyscyplinarny Komitet Flebologii

Ponadto niezbędna jest gruntowna znajomość zasad, wskazań oraz umiejętność oceny wyników takich badań jak:

Teleangiektazje

Według dostępnych danych teleangiektazje mogą dotyczyć nawet 80% populacji.

Teleangiektazje („pajączki”) to poszerzone włośniczki (naczynia włosowate), żyłki i tętniczki w warstwie podbrodawkowej skóry (o średnicy od 0,1 do 2-3 mm). Na kończynach dolnych najczęściej obserwuje się je na udach i goleni – mogą mieć kolor niebieski, fioletowy, sinawy i czerwony, występować pojedynczo lub w skupiskach. Dopływa do nich krew, która cofa się z żyłek lub żylaków. Zwykle teleangiektazje stanowią tylko defekt estetyczny, jednak nie należy ich bagatelizować, ponieważ mogą wskazywać na wczesne lub utrwalone zaburzenia żylne w układzie powierzchownym lub głębokim. Teleangiektazje mogą być bezobjawowe lub dawać skąpe objawy kliniczne (uczucie zmęczenia i ciężkości kończyny typowe dla początkowego okresu przewlekłej niewydolności żylnej); mogą także wywoływać dolegliwości bólowe.

Teleangiektazje kończyn dolnych dzieli się na:

Wenulektazje

Wenulektazje traktuje się zwykle jako rodzaj/podtyp teleangiektazji („pajączków” naczyniowych). Ogólnie rzecz biorąc, teleangiektazje powstają w wyniku poszerzenia sieci żył podbrodawkowych w skórze właściwej. Za poszerzenie drobnych naczyń śródskórnych odpowiada natomiast lokalny wzrost ciśnienia żylnego i „delikatność” – kruchość naczyń włosowatych. Biorąc pod uwagę głębokość położenia w skórze, kolor i średnicę naczyń, wyróżnia się następujące poszerzenia naczyniowe:

Kolor:Średnica (mm):Głębokość (mm)
teleangiektazje (angiektazje)szkarłatny0,1-0,40,4
teleangiektazje (wenulektazje)ciemnoniebieski0,4-1,00,6
teleangiektazje (wenulo-angiektazje)purpurowy0,6-2,00,6
żylaki siatkowateniebieski0,6-4,00,7

Przypomnijmy, że naczynia włosowate oraz tętniczki i żyłki tworzą sieć mikrowaskularną. Włośniczki (tętniczo-żylne, żylno-żylne i tętniczo-tętnicze) mają cienką ścianę naczyniową, która jest przepuszczalna dla pewnych substancji – dzięki temu naczynia włosowate mogą pośredniczyć w wymianie materii między przepływającą przez nie krwią a pobliskimi tkankami.

Wenulektazjeposzerzeniami naczyń części żylnej tej skomplikowanej mikrostruktury, angiektazje oznaczają poszerzenia w części tętniczej, natomiast wenulo-angiektazje odnoszą się do poszerzeń tętniczo-żylnego pogranicza. Ponadto wenulektazje są nieco większe niż angiektazje (jednak ich średnica nie przekracza 1 mm), mają ciemnoniebieską barwę i bywają wyczuwalne palpacyjnie (ze względu na unoszenie naskórka). Angiektazje (średnica ok. 0,1 mm) są nie tylko cieńsze od wenulektazji, ale również wyglądają inaczej – tworzą delikatną siateczkę w kolorze szkarłatnym. Poza tym uniesienie kończyny dolnej prowadzi do ich opróżnienia jedynie w niewielkim stopniu. Najczęściej angiektazje obserwuje się u kobiet.

Istnieje również klasyfikacja Duffego, która w bardziej ogólnikowy sposób „rozprawia się” z problemem teleangiektazji i wenulektazji:

Kolor:Rozmiar:
teleangiektazje/pajączki żylne czerwony, czerwono-siny 0,1-1,0
matting, siateczkowate poszerzenia żylne czerwonyod 0,2
wenulektazjefioletowy1,0 – 2,0
żyły siatkowe (retikularne) zielony, niebieski2,0-4,0

 

Żyły siatkowate

Żyły siatkowate są trwale poszerzonymi, żyłami śródskórnymi o niebieskawym zabarwieniu i średnicy mniejszej niż 3 mm. Obok teleangiektazji to najmniejsze widoczne zmiany przewlekłej niewydolności żylnej. Układ żył siatkowatych przypomina „sieć” (stąd nazwa). Obserwuje się je najczęściej na powierzchniach bocznych kończyn dolnych i w okolicach dołów podkolanowych.

Żyły siatkowate zazwyczaj klasyfikuje się jako objaw wczesnej przewlekłej niewydolności żylnej, ale mogą występować także w innych okresach choroby. Czasem pojawiają się bez współobecności nadciśnienia żylnego i niewydolności zastawek żylnych, stanowiąc tylko problem natury estetycznej. Przed ustaleniem optymalnego postępowania terapeutycznego niezbędna jest wnikliwa diagnostyka całego układu żylnego.

Żyły siatkowate mogą łączyć się bezpośrednio z dużymi pniami żylnymi. Mają stosunkowo duże znaczenie w rozwoju zaburzeń hemodynamicznych i owrzodzeń. Mogą zaopatrywać sieci teleangiektazji. Zazwyczaj są niewyczuwalne palpacyjnie .

Żylaki

Żylaki to trwałe rozszerzenia żył w postaci wężowatych sznurów i splotów, często z balonowatym uwypukleniem, współwystępujące z niewydolnością zastawek i zaburzeniem przepływu. Problem ma charakter powszechny – według szacunków dotyczy 20% młodych dorosłych (do. 25 roku życia), 50% osób między 50. a 60. rokiem życia i ponad 80% populacji po 60. roku życia . Kobiety chorują 3 razy częściej niż mężczyźni .

Żylaki dzieli się na pierwotne i wtórne.

Żylaki pierwotne dotyczą aż 95% przypadków żylaków i powstają samoistnie. Żylaki wtórne (5% przypadków) powstają w przebiegu zakrzepicy żył głębokich z niewydolnością żył przeszywających lub przetoki tętniczo-żylnej.

Uważa się, że pierwotne żylaki kończyn dolnych powstają w wyniku zwiększonego ciśnienia żylnego i osłabienia ściany żylnej. Gdy dojdzie do uszkodzenia końcowej zastawki żyły odpiszczelowej, cofająca się krew (refluks) i podwyższone ciśnienie mogą przyczyniać się do nieszczelności innych zastawek ulokowanych bardziej obwodowo od zastawki. Pień żyły odpiszczelowej, zaopatrzony w stosunkowo silne włókna mięśniowe, poszerza się nieznacznie, natomiast szybkiemu i znacznemu rozszerzeniu ulegają jego cienkościenne odgałęzienia.

Niewydolność zastawek żyły odstrzałkowej prowadzi do przecieku krwi z żyły podkolanowej do żyły odstrzałkowej, przyczyniając się w konsekwencji do żylaków jej odgałęzień. Zmiany mogą dotyczyć również niewydolnych żył przeszywających.

Początkowo żylaki mogą nie wywoływać dolegliwości, z czasem pojawia się uczucie zmęczenia i rozpierania w kończynie, ból, nocne kurcze i obrzęki. Nieleczone żylaki wiążą się z coraz poważniejszymi objawami, kolejnymi powikłaniami (jak zapalenia zakrzepowe, miejscowe krwotoki zewnętrzne i do otaczających tkanek, przewlekłe zapalenia skóry i tkanki podskórnej, owrzodzenia goleni), które znacznie pogarszają jakość życia chorych i prowadzą do inwalidztwa.

Niewydolność żylna

Przewlekła niewydolność żylna obejmuje zespół objawów związanych z upośledzeniem odpływu żylnego na skutek rozszerzenia naczyń żylnych, uszkodzenia zastawek lub niedrożności żyły. Zaburzenie może wystąpić w układzie powierzchownym, głębokim lub w obu układach i przyczyniać się do nadciśnienia żylnego.

Za niedomykalność zastawek w układzie żył głębokich może również odpowiadać znaczna niewydolność w układzie powierzchownym i przenoszenie ciśnień z układu powierzchownego na zastawki żył głębokich.

Natężenie objawów przewlekłej niewydolności żylnej można oceniać za pomocą różnych skal i klasyfikacji, np. trójstopniowej klasyfikacji Widmera, w której:

Klasyfikacja Portera wyróżnia następujące stopnie przewlekłej niewydolności żylnej:

Jednak za najbardziej szczegółowy i powszechnie przyjęty systemem klasyfikacji przewlekłej niewydolności żylnej, umożliwiający wszechstronną ocenę zaawansowania choroby, uważa się tzw. skalę CEAP. Klasyfikacja CEAP, która znajduje zastosowanie w praktyce klinicznej i badaniach, uwzględnia:

Owrzodzenie żylne

Owrzodzenia żylne podudzia mogą stanowić nawet 70% wszystkich owrzodzeń podudzia . Oznaczają ubytki skóry, które nie mają tendencji do gojenia samoistnego i są podtrzymywane przez przewlekłe zaburzenia żylne. Najczęściej obserwuje się je w okolicy kostki przyśrodkowej, rzadziej bocznej. Rany mogą mieć różną głębokość, ale nierzadko sięgają do warstwy powięziowej. Na powstawanie owrzodzeń żylnych duży wpływ wywiera nadciśnienie żylne, związane z zakrzepicą żył głębokich, niewydolnością żył głębokich/powierzchownych/przeszywających lub niewydolnością pompy mięśniowej kończyny dolnej.

O przewlekłym owrzodzeniu żylnym mówić można, jeśli utrzymuje się ponad 6 tygodni (czyli do 60% wszystkich owrzodzeń żylnych). Nieleczone zmiany mogą zająć znaczną powierzchnię podudzia – objąć całą goleń (tzw. owrzodzenie okrężne). Mają nieregularny kształt i płaskie brzegi, czasem nieco uniesione. Owrzodzenie okrężne zwykle stanowi powikłanie zakrzepicy żył głębokich. Owrzodzenia żylne w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej najczęściej są nieduże i płytkie.

Przypomnijmy, że owrzodzenia żylne mogą stanowić powikłanie nieleczonych (lub leczonych nieprawidłowo) żylaków, zakrzepicy żył głębokich kończyny dolnej lub innej postaci przewlekłej niewydolności żylnej.

Zakrzepica

Zakrzepica żylna, czyli żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, oznacza zakrzep w układzie żył głębokich – najczęściej kończyn dolnych.

Za powstanie zakrzepu w żyle odpowiada tzw. triada Virchowa, na którą składają się następujące czynniki:

Zakrzepica żył głębokich może objawiać się:

Jednak bardzo często zakrzepica żył głębokich ma przebieg bezobjawowy, a pierwszym symptomem jest zator tętnicy płucnej.

Zazwyczaj bezobjawowo przebiega zakrzepica dystalna (żył głębokich podudzia), natomiast zakrzepica proksymalna (żył uda i biodra) na ogół jest objawowa i obarczona wyższym ryzykiem zatorowości. Najsilniejsze dolegliwości towarzyszą rozległej zakrzepicy (tzw. obrzęk bolesny).

Zespół pozakrzepowy

Zespół pozakrzepowy jest najczęstszym odległym powikłaniem zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych – obejmuje objawy przewlekłej niewydolności żylnej.

Postać łagodna zespołu pozakrzepowego przebiega z uczuciem zmęczenia, ciężkości w kończynach dolnych i rozpierania w łydkach i stopach nasilającym się po długotrwałym przyjmowaniu postawy stojącej. Pacjenci z zespołem pozakrzepowym mogą skarżyć się na nocne kurcze mięśni łydek, ból wzdłuż poszerzonego pnia żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej, świąd i łuszczenie suchej skóry (zwłaszcza w godzinach odpoczynku nocnego). Zmiany zakrzepowe w żyłach przeszywających mogą wiązać się z bolesnymi zagłębieniami na przyśrodkowej powierzchni łydki lub uda. W niektórych przypadkach występuje tzw. chromanie żylne (ból w trakcie chodzenia). Przy pionizacji często pojawia się ostry ból w okolicy owrzodzenia troficznego.

Według dostępnych danych, na zespół pozakrzepowy cierpi 20-50% chorych w ciągu dwóch lat po przebytej zakrzepicy żył głębokich.

Do objawów przedmiotowych zespołu pozakrzepowego należą objawy skórne i objawy naczyniowe. Wśród objawów skórnych wymienia się:

Wśród objawów naczyniowych wyróżnia się:

żylaki profilaktyka

Kompresjoterapia

Kompresjoterapia (leczenie stopniowanym uciskiem) jest leczeniem pierwszego rzutu w przypadkach objawowej przewlekłej niewydolności żylnej. Polega na wywieraniu na kończynę ucisku, który stopniowo zmniejsza się w kierunku pachwiny. Co ciekawe, już Hipokrates zalecał leczenie żylaków przez aplikowanie ucisku .

Do kompresjoterapii wykorzystuje się opaski (bandaże), pończochy i rajstopy elastyczne. Wyroby kompresyjne dostępne są w różnych rozmiarach (standardowych i na miarę). Dobór właściwego rozmiaru pończochy przeprowadza się na podstawie precyzyjnego pomiaru kończyn na różnych wysokościach. Pomiar powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel medyczny.

Elastyczne pończochy uciskowe należy nosić w czasie chodzenia, stania, siedzenia (zdejmuje się je przed udaniem się na spoczynek).

U pacjentów, u których nie ma przeciwwskazań, kompresjoterapia stosowana zgodnie z zaleceniami prowadzi do:

Leczenie stopniowanym uciskiem zaleca się m.in. pacjentom, u których istnieją przeciwwskazania do leczenia chirurgicznego oraz kobietom w ciąży, połogu i karmiącym matkom. Noszenie elastycznej opaski uciskowej wskazane jest także po wielu metodach inwazyjnego leczenia żylaków.

Przeciwwskazania do kompresjoterapii stanowią natomiast:

Tagi: choroby żył , flebolog warszawa , flebolog wrocław