prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Rybak

chirurgia ogólna, naczyniowa i angiologia
Klinika we Wrocławiu

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w dziedzinie chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Ukończył Wydział Lekarski Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. W 1984 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a doktora habilitowanego w 1995 roku. Od 1975 do 2009 roku pracował w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej UM we Wrocławiu.

Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. W latach 2000 – 2003 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Był także pierwszym Prezesem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2003-2006). Dziś pozostaje Członkiem Honorowym obu Towarzystw.

Od 2001 do  2013 roku był Redaktorem Naczelnym „Przeglądu Flebologicznego”, Honorowym Redaktorem „Leczenia Ran” oraz  Redaktorem podręcznika „Flebologia Kliniczna”. Napisał ponad 300 prac. Był aktywnym członkiem Polsko-Japońskiego Towarzystwa Chirurgii. W 1994 roku założył klinikę Ars Medica, która prężnie funkcjonuje do dziś. Prowadzi także ogólnopolski kurs leczenia schorzeń żył metodą skleroterapii oraz endowaskularnego laserowego usuwania żylaków kończyn dolnych.

Kariera zawodowa

Zatrudnienie

1975 – 2019
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

1975 – 2009
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej UM we Wrocławiu

2009 – 2011
Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM we Wrocławiu

2010 – 2019
Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów UM we Wrocławiu

Działalność naukowa i badawcza

1975 – 2011
Autor i współautor 396 prac z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej, transplantologii, flebologii, limfologii, chirurgii eksperymentalnej.

Współautor pięciu patentów.

Udział w wielu programach naukowych jako badacz oraz główny badacz II i III fazy z których najważniejsze to:

Relief Study – Servier

Van Gogh Sudy – Sanofi Aventis

Cassiopea Study – Sanofi Aventis

Dermagraft Study – ABH

Prontosan Sudy – BRAUN

Lipohep Study – Medagro

DEVO study – HBO

Apligraft study

Będąc kierownikiem Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów pracuje nad wieloma zagadnieniami związanymi z postępem diagnostyki i leczenia schorzeń ogólnych i naczyniowych : zakres prac obejmuje konstrukcję i badanie nowych laserów dla medycyny, opracowanie nowych metod zastosowania kriochirurgii w onkologii i flebologii, badania nowych narzędzi do mechanoskleroterapii, opracowanie i badanie kleju biomedycznego, badania zastosowania miedzi w protezach do rekonstrukcji narządu ruchu, badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. Badanie  materiałów do produkcji nowoczesnych opatrunków.

Działalność organizacyjna

Współzałożyciel czterech towarzystw naukowych : Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej.

2000 – 2003
Prezes Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

2003 – 2006
Założyciel i pierwszy  Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

2006 – aktualnie

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

Członek honorowy PTF

Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Działalność wydawnicza

Redaktor zaleceń z zakresu diagnostyki i leczenia choroby żylnej, zakrzepicy żylnej, niewydolności limfatycznej, leczenia ran, choroby hemoroidalnej, schorzeń żylnych u kobiet w ciąży.
Redaktor książek – Flebologia Kliniczna, Flebologia – co nowego ?
Współredaktor podręczników : Podręcznik Angiologii, Flebologia Praktyczna,
Autor rozdziałów w podręcznikach :
Nowotwory Skóry, Chirurgia Ogólna, Chirurgia Naczyniowa,  Leczenie Ran Trudno Gojących Się, Dermatochirurgia.

2001 – 2013
Redaktor Naczelny Przeglądu Flebologicznego

2003 – 2010
Redaktor Honorowy Leczenia Ran

2006 – 2011
Członek Rady Redakcyjnej Europejskiego Kwartalnika Leczenie Ran (EWMA Journal)

Dydaktyka

Wykłady, seminaria i ćwiczenia dla studentów medycyny
i stomatologów z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej i mikrochirurgii.
Wykłady dla lekarzy i farmaceutów w ramach szkolenia podyplomowego z zakresu leczenia ran przewlekłych.
Wykłady dla specjalistów różnych dziedzin medycyny z zakresu flebologii w ramach Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej.
Wykłady i przewodniczenie sesjom w ramach międzynarodowych
i krajowych kongresów z zakresu chirurgii naczyniowej, angiologii, dermatologii,  flebologii,  limfologii, chirurgii eksperymentalnej, leczenia ran przewlekłych.

W latach 1978 – 2018 profesor Zbigniew Rybak wygłosił  156 wykładów za granicą i w Polsce na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

2004 – 2011
Prowadzenie Kursów dla lekarzy różnych specjalności z zakresu skleroterapii (ilość przeszkolonych lekarzy do chwili obecnej 1020).

2006 – 2011
Współtworzenie międzynarodowego projektu w ramach Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran
(EWMA) dotyczącego epidemiologii, szkolenia oraz wprowadzania nowych zasad leczenia ran przewlekłych według zasad opartych na dowodach naukowych (EBM).

2008 – 2011
Prowadzenie kursów z zastosowania laserów we flebologii, w tym kursy wyjazdowe (Greifswald, Barcelona, Moskwa, Bukareszt, Bonn) – ilość przeszkolonych lekarzy do chwili obecnej – 180.

2010-2011
Wykładowca warsztatów międzynarodowych z zakresu chorób żył organizowanych przez Europejskie Forum Żylne (Larnaca, Wiedeń, Sztokholm).

Nagrody i wyróżnienia

Dwukrotnie nagrodzony Nagrodą Ministra Zdrowia

Tytuł Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Kilkakrotne nagrody naukowe i dydaktyczne JM Rektora UM we Wrocławiu  i w Katowicach oraz w Warszawie (Wojskowa Akademia Techniczna)

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Złoty medal na Targach Innowacyjności Bruksela 2013

Otrzymanie nominacji profesorskiej z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy.

Nagrody

Wraz z zespołem specjalistów z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Instytutu Technologii Bezpieczeństwa Moratex w Łodzi, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu oraz w ścisłej współpracy z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, naukowcami z Politechniki Poznańskiej, naukowcami z Politechniki Śląskiej oraz lekarzami z 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu otrzymał nagrodę w konkursie Innowatory w kategorii Nauka. Innowacyjne rozwiązanie to Cyberbone – dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów implanty z bioresorbowalnych tworzyw wykorzystywane do uzupełnienia ubytków kostnych.

Specjalizacja chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, angiologia

Profesor Zbigniew Rybak specjalizuje się w leczeniu zakrzepicy żylnej i tętniczej, niewydolności żylnej kończyn dolnych, zaburzeniach wrodzonych układu żylnego, chorób naczyń chłonnych oraz w leczeniu zaburzeń żylnych odbytu (guzki krwawnicze odbytu). Jego zainteresowania naukowe oraz praktyczne koncentrują się na pogłębianiu wiedzy oraz wprowadzaniu nowoczesnych terapii leczenia ran i owrzodzeń.

Publikacje naukowe

 • 2018 Agnieszka Rusak, Ewa Karuga-Kuźniewska, Benita Wiatrak, Maria Szymonowicz, Mateusz Stolarski, Małgorzata Radwan-Oczko, Rafał J. Wiglusz, Paweł Pohl, Zbigniew Rybak.: Venous insufficiency: differences in the content of trace elements. A preliminary report Adv.Clin.Exp.Med. 2018 Vol.27 no.5; s.695-701
 • 2017 Maria Szymonowicz, Kamila Kołodziejczyk, Maciej Dobrzyński, Magdalena Kucharska, Maria Wiśniewska-Wrona, Zbigniew Rybak.: Ocena właściwości hemostatycznych opatrunków na bazie polimerów naturalnych W:VIII Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 23-24 czerwca 2017. Materiały konferencyjne; Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2017; s.92-93
 • 2017 Bogusława Żywicka, Albert Czerski, Maciej Janeczek, Aleksander Chrószcz, Mariusz Korczyński, Wiesław Brojek, Zbigniew Rybak.: Badania biofunkcjonalności nowowytworzonych laserów chirurgicznych wysokiej mocy W:VIII Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 23-24 czerwca 2017. Materiały konferencyjne; Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2017; s.114-116
 • 2017 Zbigniew Rybak, Maciej Janeczek, Andrzej Chrószcz, Anna Noszczyk-Nowak, Maciej Dobrzyński, Maria Szymonowicz.: Brand new tool for mechanosclerotherapy - Flebogrif - assessement of effectiveness on an animal model W:18th Meeting of the European Venous Forum. Porto, Portugal, 29 June - 1 July 2017. Scientific programme and book of abstracts; Torino : Edizioni Minerva Medica, 2017; s.102 poz.D11
 • 2016 Bogusława Żywicka, Izabela Krucińska, Agnieszka Komisarczyk, Maria Szymonowicz, Elżbieta Mielicka, Ewa Zaczyńska, Anna Czarny, Piotr Jadczyk, Zbigniew Rybak.: Biologiczna ocena aktywności in vitro opatrunków opartych na polilaktydzie PLA W:XVI Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii" Ustroń [13.-16.10.] 2016. Program i streszczenia referatów; s.91 poz.74
 • 2016 Zbigniew Rybak, Maciej Janeczek, Maciej Dobrzyński, Aleksander Chruszcz.: Mechano-skleroterapia żyły odpiszczelowej wykonana polskim urządzeniem FLEBOGRIF - ocena skuteczności - badania na zwierzętach W:VIII Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystwa Naczyniowych. Zakopane, 23-25 czerwca 2016 r.; s.89 poz.47
 • 2016 Zbigniew Rybak, M. Janeczek, A. Noszczyk-Nowak, M[aciej] Dobrzyński, M[aria] Szymonowicz.: Impact of foam sclerotherapy upon respiratory system and central hemodynamics in an animal model W:The Australasian College of Phlebology 18th Annual Scientific Meeting. Uluru-Northern Territory, 3-6 July 2016; s.92
 • 2016 Zbigniew Rybak, Andrzej Popow, Paweł Kuczewski, Piotr Korzekwa.: Effectiveness of sclerotherapy in the treatment of haemorrhoids Phlebol.Rev. 2016 Vol.24 no.1; s.25-28
 • 2016 Zbigniew Rybak.: Bezwzględne wskazania do hospitalizacji w chorobie niedokrwiennej kończyn dolnych Med.Dypl. 2016 Vol.25 nr 10; s.96-99
 • 2015 Benita Kostrzewa, Arleta Staszuk, Ewa Karuga-Kuźniewska, Zbigniew Rybak.: Sztuczna zastawka żylna - problem do rozwiązania? W:VI Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 19-20 czerwca 2015 r. Materiały konferencyjne; Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2015; s.57-58
 • 2015 Z[bigniew] Rybak.: Współczesne sposoby leczenia żylaków kończyn dolnych Pol.Przegl.Chir. 2015 T.87 supl.1; s.73
 • 2015 Zbigniew Rybak.: Zachowawcze leczenie ran pochodzenia żylnego Chir.Dypl. 2015 z. eduk. T.2 nr 1: Leczenie trudnych ran; s.29-32, 60
 • 2014 Małgorzata Batycka, Ewa Karuga-Kuźniewska, Agnieszka Rusak, Maria Szymonowicz, Katarzyna Fita, Maciej Dobrzyński, Małgorzata Cykowska, Justyna Bazan, Katarzyna Dudziak, Łukasz Pałka, Olga Parulska, Rafał Wiglusz, Zbigniew Rybak.: Opatrunki aktywne biologicznie - przyszłość w leczeniu trudnych ran W:VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej". Nałęczów, 21-22 maja 2014 r.; s.58 poz.PA12
 • 2014 Zbigniew Rybak.: Treatment of chronic venous disease with flavonoids: recommendations for treatment and further studies - Rabe E, Guex JJ, Morrison N, Ramelet AA, Schuller-Petrovic S, Scuderi A et al. Phlebology. 2013;28(6):308-19 : [comment] W:Veinews [online]; Paris : Regifax; April 15, 2014
 • 2014 ed. comm. A. Nicolaides, S. Kakkos, B. Eklof, M. Perrin, O. Nelzen, P. Neglen, H. Partsch, Z[bigniew] Rybak: Management of chronic venous disorders of the lower limbs - guidelines according to scientific evidence Int.Angiol. 2014 Vol.33 no.2; s.87-208
 • 2014 Zbigniew Rybak.: New treatment approach for diffuse arterio-venous malformations of the lower extremities Hung.J.Vasc.Dis. 2014 Vol.21 no.3; s.104 poz.14
 • 2014 Wojciech Rybak, Michał Kowalczewski, Zbigniew Rybak.: Zastosowanie pary wodnej w leczeniu żylaków Dermatol.Estet. 2014 Vol.16 nr 3; s.173-177
 • 2014 Zbigniew Rybak.: Przewlekła choroba żylna - praktyczne zastosowanie skal do oceny zaawansowania choroby i oceny skuteczności leczenia Acta Angiol. 2014 Vol.20 no.2; s.92-93
 • 2014 Zbigniew Rybak, Wojciech Rybak.: Skleroterapia - nowe możliwości, większa skuteczność Acad.Aesthet.Anti-Aging Med. 2014 nr 4; s.129
 • 2014 Zbigniew Rybak.: What phlebology may offer today for the patients saffering due to venous insufficiency of lower legs W:2nd International Congress in Aesthetic Medicine - The Georgian Aesthetic Meeting. Tbilisi, Georgia, 6-7 September 2014. Convention program [& abstracts]; s.27
 • 2014 Zbigniew Rybak.: The steam - new approach in the field of phlebology W:2nd International Congress in Aesthetic Medicine - The Georgian Aesthetic Meeting. Tbilisi, Georgia, 6-7 September 2014. Convention program [& abstracts]; s.27-28
 • 2013 Benita Kostrzewa, Zbigniew Rybak.: Sztuczne zastawki żylne Polim.Med. 2013 T.43 nr 3; s.175-181
 • 2013 Agnieszka Rusak, Zbigniew Rybak.: Nowe kierunki badań związane z gojeniem przewlekłych ran Polim.Med. 2013 T.43 nr 3; s.199-204
 • 2013 Zbigniew Rybak.: Rola leków flebotropowych w leczeniu choroby i niewydolności żylnej Acta Angiol. 2013 Vol.19 no.4; s.179 poz.L29
 • 2012 pod red. Zbigniewa Rybaka: Flebologia - co nowego? Wrocław : Cornetis, 2012; 212 s.
 • 2012 Zbigniew Rybak, P.J. Franks, G. Krasowski, J. Kalemba, M. Glinka.: Strategy for the treatment of chronic leg wounds: a new model in Poland Int.Angiol. 2012 Vol.31 no.6; s.550-556
 • 2012 Zbigniew Rybak.: Żylaki W:Flebologia - co nowego? ; pod red. Zbigniewa Rybaka; Wrocław : Cornetis, 2012; s.37-44
 • 2012 Paweł Alexewicz, Zbigniew Rybak.: Zakrzepica żył głębokich w ciąży i połogu. Opinia angiologa i chirurga naczyniowego W:Flebologia - co nowego? ; pod red. Zbigniewa Rybaka; Wrocław : Cornetis, 2012; s.51-56
 • 2012 Paweł Alexewicz, Zbigniew Rybak.: Zakrzepica żylna a choroba nowotworowa z perspektywy angiologa i chirurga naczyniowego W:Flebologia - co nowego? ; pod red. Zbigniewa Rybaka; Wrocław : Cornetis, 2012; s.57-61
 • 2012 Zbigniew Rybak.: Skleroterapia W:Flebologia - co nowego? ; pod red. Zbigniewa Rybaka; Wrocław : Cornetis, 2012; s.101-111
 • 2012 Paweł Alexewicz, Zbigniew Rybak.: Niepowodzenia w diagnostyce i terapii zakrzepicy żył głębokich kończyn z perspektywy angiologa i chirurga naczyniowego W:Flebologia - co nowego? ; pod red. Zbigniewa Rybaka; Wrocław : Cornetis, 2012; s.62-70
 • 2012 Zbigniew Rybak.: Flebologia estetyczna dużych żył Estetol.Med.Kosmetol. 2012 T.2 suppl.1; s.s9
 • 2012 Renata Wawrzaszek, Zbigniew Rybak.: Kleje tkankowe w medycynie - przegląd piśmiennictwa Dermatol.Prakt. 2012 T.4 nr 5; s.24-29
 • 2012 Zbigniew Rybak.: Skojarzone leczenie defektów żylnych Acad.Aesthet.Anti-Aging Med. 2012 nr 4; s.129-130
 • 2011 Agnieszka Rusak, Zbigniew Rybak.: Śródbłonek żylny, tętniczy i limfatyczny - aktualny stan wiedzy Przegl.Flebol. 2011 T.19 nr 2; s.41-48
 • 2011 Zbigniew Rybak.: Czy skleroterapia niewydolnej żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej może wygoić owrzodzenie żylne? Acad.Aesthet.Anti-Aging Med. 2011 nr 4; s.124
 • 2010 M. Tomala, G. Krasowski, W. Niemczyk, A. Tukiendorf, Z[bigniew] Rybak, T. Milewicz.: Układ żylny kończyn dolnych w trakcie kontrolowanej hiperstymulacji jajników Przegl.Flebol. 2010 T.18 nr 1; s.29-30
 • 2010 Zbigniew Rybak, G. Krasowski, R. Wajda, A. Tukiendorf.: Skleroterapia pianą w leczeniu ran przewlekłych kończyn dolnych pochodzenia żylnego Przegl.Flebol. 2010 T.18 nr 1; s.28
 • 2010 Zbigniew Rybak, Wojciech Rybak, Joachim Moser.: Preliminary results in endovenous laser occlusion with spherical laser fibers Przegl.Flebol. 2010 T.18 nr 1; s.13-15
 • 2010 Zbigniew Rybak.: Nowoczesne materiały stosowane w leczeniu ran Med.Prakt.Chir. 2010 nr 5(93); s.31-39
 • 2010 Zbigniew Rybak.: Aktualna strategia leczenia ran przewlekłych Med.Prakt.Chir. 2010 nr 4(92); s.59-65
 • 2009 pod red. Aleksandra Sieronia, Lecha Cierpki, Zbigniewa Rybaka, Agaty Stanek: Podręcznik angiologii [Bielsko-Biała] : alfa-medica press, 2009; 391 s.
 • 2009 G. Krasowski, Z[bigniew] Rybak, J. Kalemba, R. Wajda.: Strategia leczenia owrzodzeń goleni - jak jest? Co możemy? Przegl.Flebol. 2009 T.17 nr 2; s.92
 • 2009 Zbigniew Rybak, G. Krasowski, J. Kalemba, R. Wajda.: Strategia leczenia owrzodzeń goleni - jak jest? Co możemy? = Leg ulcer strategy: the current status and what can be done Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/10 poz.A-21
 • 2009 Zbigniew Rybak, Zofia Machyńska-Bućko, Maciej Sopata.: Odleżyny W:Podstawy chirurgii : podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. T.1 ; pod red. Jacka Szmidta [et al.]; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2009; s.245-260 Wyd.2 [popr.]
 • 2009 Zbigniew Rybak, Piotr Hawro, Marian Simka, Wojciech Rybak, Małgorzata Firkowska, Jan Skóra, Marek Glinka, Jarosław Kalemba, Grzegorz Krasowski, Jerzy Kozielski, Agata Stanek.: Flebologia W:Podręcznik angiologii ; pod red. Aleksandra Sieronia, Lecha Cierpki, Zbigniewa Rybaka, Agaty Stanek; [Bielsko-Biała] : alfa-medica press, 2009; s.244-385
 • 2009 Zbigniew Rybak, G. Krasowski, J. Kalemba, R. Wajda.: Strategia leczenia owrzodzeń goleni. Jak jest ? Co możemy? Leczenie Ran 2009 T.6 nr 3; s.117-118
 • 2009 Katarzyna Skórkowska-Telichowska, Ada Bugajska-Prusak, Piotr Pluciński, Zbigniew Rybak, Jan Szopa.: Fizjologia i patologia przewlekle niegojących się owrzodzeń oraz sposoby ich miejscowego leczenia w świetle współczesnej wiedzy medycznej Dermatol.Prakt. 2009 T.1 nr 5; s.15-29
 • 2009 Zbigniew Rybak.: Etiopatogeneza i leczenie zmian w układzie żylnym Dermatol.Estet. 2009 Vol.11 nr 3; s.271
 • 2009 Zbigniew Rybak.: Choroba żylna oraz jej powikłania W:Dermatochirurgia ; pod red. Adama Włodarkiewicza; Wrocław : Cornetis, 2009; 299-309
 • 2009 Zbigniew Rybak.: Komentarz [do pracy: S. Raju, P. Neglen "Przewlekła niewydolność żylna i żylaki". Chir. Dypl. 2009 T.4 nr 6 s.38-46 - tł. z New Engl. J. Med. 2009; 360: 2319-2327] Chir.Dypl. 2009 T.4 nr 6; s.46-48
 • 2009 Zbigniew Rybak, Wojciech Rybak.: Zastosowanie nowej generacji włókna laserowego w wewnątrzżylnej laserowej obliteracji niewydolnych żył kończyn dolnych - doświadczenia własne Acad.Aesthet.Anti-Aging Med. 2009 nr 4; s.82-83
 • 2009 Zbigniew Rybak.: Aktualny stan wiedzy na temat zastosowania skleroterapii w leczeniu chorób żył kończyn dolnych Acad.Aesthet.Anti-Aging Med. 2009 nr 4; s.8
 • 2009 Zbigniew Rybak.: Aktualny stan wiedzy na temat zastosowania skleroterapii w leczeniu chorób żył kończyn dolnych Acad.Aesthet.Anti-Aging Med. 2009 nr 4; s.8
 • 2008 Zbigniew Rybak.: Owrzodzenie żylne goleni - punkt widzenia chirurga i flebologa Sepsis 2008 T.1 nr 2; s.95-98
 • 2008 W. Rybak, Z[bigniew] Rybak.: Wewnątrzżylna laserowa obliteracja żył odpiszczelowych i odstrzałkowych - doświadczenia własne Przegl.Flebol. 2008 T.16 nr 1; s.62
 • 2008 G. Krasowski, Z[bigniew] Rybak, R. Wajda, M. Łasocha, A. Tukiendorf.: Ryzyko choroby hemoroidalnej u kobiet w ciąży - doniesienie wstępne Przegl.Flebol. 2008 T.16 nr 1; s.58-59
 • 2008 Zbigniew Rybak, Wojciech Rybak.: Ambulatoryjne techniki małoinwazyjne wspomagane farmakoterapią w leczeniu zaburzeń odpływu krwi żylnej z kończyn dolnych Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3; s.1239-1243
 • 2008 Zbigniew Rybak, Robert Wojciechowski, Wojciech Rybak.: Dwudziestoletnia obserwacja chorej z jatrogennym uszkodzeniem układu chłonnego prawej kończyny dolnej. Skuteczność lecznicza paliatywnej liposukcji chorej kończyny Przegl.Flebol. 2005 T.13 z.1; s.25-27 Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.3: Leczenie chorób żył, przypadki kliniczne, statystyka, rys historii flebologii; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008
 • 2008 Zbigniew Rybak, Jerzy Garcarek, Wojciech Rybak, Grzegorz Krasowski, Andrzej Tukiendorf.: Obliteracja pianą niewydolnych żył przeszywających kończyn dolnych w leczeniu owrzodzeń goleni i ich nawrotów Przegl.Flebol. 2007 T.15 z.6; s.175-178
 • 2007 Zbigniew Rybak.: Zapalenie żył powierzchownych jako narastający problem społeczeństw zurbanizowanych Przegl.Flebol. 2007 T.15 z.5; s.143-144
 • 2007 Zbigniew Rybak.: Patofizjologia i diagnostyka choroby żylnej kończyn dolnyych Dermatol.Estet. 2007 Vol.9 nr 5; s.331
 • 2007 Andrzej T. Dorobisz, Zbigniew Rybak.: Kłębczak W:Chirurgia tętnic i żył obwodowych. T.2 ; red. nauk. Wojciech Noszczyk; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2007; s.829-834 Wyd.2 [popr., uaktual.]
 • 2007 Zbigniew Rybak.: Komentarz [do rozdziału: W. Noszczyk, P. Ciosek "Żylaki kończyn dolnych"; s.445-461] W:Chirurgia tętnic i żył obwodowych. T.1 ; red. nauk. Wojciech Noszczyk; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2007; s.461-464
 • 2006 Zbigniew Rybak, Wojciech Rybak.: Wstępne wyniki skleroterapii pianą niewydolnej żyły odpiszczelowej Przegl.Flebol. 2006 T.14 z.3; s.118-119
 • 2006/2007 Zbigniew Rybak, Wojciech Rybak.: Flebologia estetyczna Med.Estet.Przeciwstarz. 2006/2007 Vol.5 nr 4; s.169-173
 • 2006 Zbigniew Rybak.: Diagnostyka układu żylnego W:Leczenie ran trudno gojących się ; [red.] [Grzegorz] Oszkinis, [Marcin] Gabriel, [Fryderyk] Pukacki, [Wacław] Majewski; Warszawa : Blackhorse Publishing, 2006; s.99-105
 • 2005 Zbigniew Rybak.: Przewlekła choroba i niewydolność żylna u chorych wymagających leczenia ortopedycznego W:VII Śląskie Sympozjum Chorób Kości i Stawów. Ustroń, 17-19.06.2005. Program i streszczenia; s.27
 • 2005 Zbigniew Rybak.: Leczenie ran: wyzwania XXI wieku Puls Med. 2005 nr 24; s.17-18
 • 2005 Zbigniew Rybak.: Leczenie ran: wyzwania XXI wieku Puls Med. 2005 nr 24; s.17-18
 • 2005 Zbigniew Rybak.: Fizyczne, enzymatyczne i biologiczne metody metody oczyszczania ran trudno gojących się Leczenie Ran 2005 T.2 nr 4; s.133
 • 2005 Zbigniew Rybak.: Fizyczne, enzymatyczne i biologiczne metody metody oczyszczania ran trudno gojących się Leczenie Ran 2005 T.2 nr 4; s.133
 • 2004 Zbigniew Rybak, Andrzej Dorobisz.: Treatment of the venous angiomas Przegl.Flebol. 2004 T.12 z.3; s.125-126
 • 2004 Zbigniew Rybak.: Twofold treatment of venulektases with sclerosant and laser Prakt.Flebol. 2004 R.13 nr 4; s.151
 • 2004 Zbigniew Rybak.: Nowoczesna terapia ran przewlekłych Lek w Polsce 2004 nr 2; s.21-22, 24
 • 2003 Zbigniew Rybak.: Rana przewlekła - problem medyczny, społeczny, socjalny i ekonomiczny Leki Współcz.Ter. w Polsce 2003 R.8 nr 6; s.52-54
 • 2002 Zbigniew Rybak.: Anatomia układu żylnego W:Podstawy flebologii ; pod red. Witolda Zbyszka Tomkowskiego [et al.]; Gdańsk : Via Medica, 2002; s.1-16
 • 2002 Zbigniew Rybak.: Skleroterapia w niewydolności żył kończyn dolnych Dermatol.Estet. 2002 Vol.4 nr 5; s.272, 274-276, 278-279
 • 2000 Zbigniew Rybak, Andrzej T. Dorobisz, Jerzy Garcarek.: Teleangiektazje (wenulektazje) - problem kosmetyczny czy objaw niewydolności żylnej? Terapia 2000 R.8 nr 8(93); s.41-42
 • 1999 Zbigniew Rybak.: Venous pressure measurement in the diagnostics of lower limbs venous insufficiency W:German-Polish Phlebology Symposium. Berlin, 10th-12th June 1999. Abstracts; s.5 poz.7
 • 1995 Zbigniew Rybak.: Własna metoda rozpoznawania schorzeń układu żylnego kończyn dolnych Wrocław : Akad. Med., 1995; 117 s., [1] k. tabl. (Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu; 6/1995)
 • 1995 Zbigniew Rybak.: Własna metoda rozpoznawania schorzeń układu żylnego kończyn dolnych Wrocław : Akad. Med., 1995; 117 s., [1] k. tabl. (Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu; 6/1995)
 • 1993 Zbigniew Rybak.: Dynamiczny pomiar ciśnienia żylnego jako alternatywna metoda diagnostyczna w schorzeniach żył kończyn dolnych, Przegl.Flebol. 1993 T.1 nr 1; s.19-30
 • 1993 Piotr Szyber, Zbigniew Rybak.: Historia naturalna operacyjnego leczenia żylaków kończyn dolnych, Przegl.Flebol. 1993 T.1 nr 1; s.62-68
 • 1992 Zbigniew Rybak.: Ocena następstw ostrego niedokrwienia kończyn wywołanego urazem tętnicy przy użyciu metod fizycznych i biochemicznych, Prace Nauk.AM Wrocław 1992 z. spec.; s.111-127, Zeszyt wydany z okazji 40-lecia Klinik Państwowego Szpitala Klinicznego nr 3
 • 1981 Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Piotr Szyber, Wojciech Witkiewicz, Zbigniew Rybak, Andrzej Sikorski.: Tętniaki jako przyczyna ostrego niedokrwienia kończyn Pol.Przegl.Chir. 1981 supl.[2]; s.151-153
 • 1980 [lemens] Skóra, Z[ygmunt] Szydłowski, A[ndrzej] Dorobisz, W[ojciech] Witkiewicz, P[iotr] Szyber, W[ojciech] Sosnowski, Z[bigniew] Rybak, W[ojciech] Kwaśnik.: Przyczyny i leczenie ostrej niewydolnosci tętniczej w materiale własnym W:50 Jubileuszowy Zjazd Chirurgów Polskich. Kraków, 18-20 września 1980. Streszczenia; s.31 poz.55