Na czym polega skleroterapia?

Skleroterapia polega na obliteracji drobnych żylaków oraz telangiektazji (poszerzonych drobnych naczyń krwionośnych) i wenulektazji (poszerzonych żyłek sródskórnych o sinawym zabarwieniu). Skleroterapia może być stosowana jako samodzielny zabieg, zwłaszcza w przypadku leczenia estetycznego bądź jako terapia uzupełniająca innych metod endowaskularnych. Często, dla osiągnięcia optymalnego efektu zaleca się serię zabiegów 3-5. Podstawą kwalifikacji do zabiegu jest wywiad lekarski oraz wykonanie podstawowego badania diagnostycznego USG Doppler kończyn dolnych, celem zbadania przepływu krwi w naczyniach.

Skleroterapia opiera się na podaniu specjalnego preparatu – sklerosantu – do światła żyły, powodując tym samym jej zamknięcie. Lek obliterujący wstrzykiwany jest do naczynia pod postacią roztworu bądź piany o różnym stężeniu. Wybór metody i stężenia uzależniony jest od wielkości żylaków oraz miejsca, w którym się znajdują. Piana najczęściej wykorzystywana jest do żył o większej średnicy, ponieważ jej właściwości pozwalają na lepszą przyczepność leku do ścian naczyń. Z kolei w drobne naczynia wprowadza się roztwór za pomocą bardzo cienkich, insulinowych igieł.

Jak przygotować się do zabiegu?

Na kilka dni przed zabiegiem zaleca się przyjmowanie Rutinoscorbinu, celem wzmocnienia ścian żył. Poza tym zabieg nie wymaga od Ciebie specjalnego przygotowania.

Przebieg zabiegu skleroterapii żylaków

W pierwszej kolejności lekarz wykonuje badanie USG, aby ocenić, czy krew w żyłach płynie prawidłowo. Następnie zaznacza „punkty kontrolne”, czyli miejsca, gdzie żyły zasilają żylaki. W oznaczone punkty za pomocą cienkich igieł podaje substancję, powodującą zwłóknienia i w efekcie zamknięcie widocznego naczynia. Podczas ostrzykiwania lekarz używa specjalnie do tego przeznaczonych okularów kontrastujących lub oświetlacza naczyniowego, dzięki którym podawanie środka farmakologicznego jest bardzo precyzyjne. Bardzo ważnym elementem skleroterapii jest założenie opatrunku uciskowego lub specjalnej pończochy uciskowej (kompresjoterapia), o czym doktor informuje pacjenta po zakończonym zabiegu.

Zabieg trwa 15 – 30 minut.

Koszt skleroterapii

Cena skleroterapii żylaków kończyn dolnych uzależniona jest od ilości zużytych ampułek sklerotyzantu oraz rozległości problemu. Zwykle podczas jednej sesji zużywa się od 1 do 4  ampułek. Koszt jednej ampułki wynosi 200 zł.

Przeciwwskazania do skleroterapii

Bezwzględne:

 • Unieruchomienie
 • Aktywna zakrzepica żył głębokich
 • Znana alergia na środki obliterujące (Polidokanol=Aetoxysclerol)
 • Ciąża
 • Ciężka choroba układowa
 • Miejscowa lub uogólniona infekcja

Względne:

 • Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych
 • Nieuregulowana cukrzyca
 • Obrzęki goleni
 • Astma oskrzelowa
 • Choroby alergiczne
 • Trombofilia

Zachęcamy również do zapoznania się z następującymi materiałami: