Oceń przydatność artykułu klikając gwiazdkę

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich odwiedzających naszą witrynę www.

Rodo – klauzula informacyjna dla Pacjentów

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest D&R Holdings Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 56a/2, 53-333 Wrocław (dalej Administrator). 2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji medycznej. Administrator nie wysyła informacji marketingowych drogą elektroniczną, chyba, że wyrażą Państwo na to osobną pisemną zgodę. 3. Klinika ma ustawowy obowiązek uzyskania od Państwa danych osobowych. Odmowa podania danych uniemożliwi przeprowadzenie świadczenia medycznego. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania na czas trwania leczenia. Kopie powyższych dostępne są u pracownika recepcji do wglądu. 5. Administrator może skontaktować się z Państwem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia umówionej wizyty lub poinformowania o zasadności odbycia kolejnej wizyty. 6. Administrator prowadzi monitoring obiektu. Celem nagrań jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na jego teranie i bezpośrednio na zewnątrz obiektu. Dane z monitoringu są kasowane po 14 dniach. 7. Dostęp do Państwa danych będzie miał personel medyczny, zarząd Administratora, pracownicy recepcji oraz, w uzasadnionych przypadkach, zewnętrzne firmy obsługujące systemy IT Administratora. 8. Państwa dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli nie dłużej niż 20 lat od zakończenia leczenia, po czym zostaną zniszczone. 9. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich kopii oraz poprawienia informacji w nich zawartych. 10. Jeżeli chcielibyście Państwo złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o zgłoszenie tego faktu recepcji. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z Państwa danymi osobowymi mogą je Państwo również przesłać na adres [email protected]. 11. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mogą się Państwo zwrócić ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Witryna Rybak Clinics wykorzystuje pliki cookie. Ciasteczka to małe pliki tekstowe służące zazwyczaj do usprawnienia (przyspieszenia) działania serwisu. W żaden sposób nie są one szkodliwe dla komputera i można je wyłączyć w ustawieniach Państwa przeglądarki.

Google Analytics

Nasza witryna korzysta z narzędzi statystycznych Google Analytics. Mechanizm ten także używa plików cookies. Google Analytics zbiera informacje o sposobie korzystania ze strony – m.in. jakie sekcje witryny odwiedzili Państwo, na których spędzili Państwo najwięcej czasu etc. Dane zebrane w ten sposób mogą być wykorzystywane przez Google do tworzenia raportów dla osób obsługujących witrynę. Więcej informacji o sposobie działania plików cookie Google Analytics można znaleźć na stronie Google Analytics. Jeżeli któraś z powyższych informacji jest dla Państwa niejasna mogą się Państwo kontaktować z nami pod adresem mailowym podanym w sekcji kontakt.