dr n. med.

Michał Kowalczewski

specjalista chirurg, flebolog, lekarz medycyny estetycznej
Klinika w Warszawie

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej i Anti-Aging przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Od 2009 roku jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Jest również aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, a także Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Aktualnie zatrudniony na stanowisku asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPCSK WUM w Warszawie.

Autor licznych publikacji naukowych o tematyce poświęconej chirurgii naczyniowej i transplantacyjnej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach z zakresu flebologii oraz medycyny estetycznej, a także w zjazdach i sympozjach naukowych – uczestniczy w Kongresach Medycyny Estetycznej oraz Konferencjach Naukowo-Szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

Artykuły doktora Michała Kowalczewskiego:

Kariera zawodowa

Ukończenie I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - dyplom i tytuł lekarza medycyny

Rozpoczęcie stażu podyplomowego w SPCSK WUM (Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny)

Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego z Chirurgii w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPCSK WUM.

Rozpoczęcie współpracy z Kliniką Medycyny Estetycznej i Laseroterapii Ars Estetica w Warszawie

Ukończenie Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej i Anti-Aging przy Polskim Towarzystwie Lekarskim

Rozpoczęcie współpracy z Rybak Clinics w Warszawie

Publikacje naukowe

  • 2011 3. Gałązka Z, Grochowiecki T, Jakimowicz T, Kowalczewski M, Szmidt J. (2011). Is Severe Atherosclerosis in the aortoiliac region a contraindication for kidney transplantation? Transplantation Proceedings, 43 (8): 2908-10.
  • 2014 1. Kowalczewski M, Gałązka Z, Grochowiecki T, Szmidt J. (2014). Endovascular repair of traumatic thoracic aortic pseudoaneurysm combined with simultaneous distal pancreatectomy due to the pancreas body rapture – case report and review of literature. Acta Angiologica. 20 (4): 147-154
  • 2014 4. Rybak W, Kowalczewski M, Rybak Z. (2014). Zastosowanie pary wodnej w leczeniu żylaków. Dermatologia estetyczna, 92 (3): 173-177
  • 2015 2. Kowalczewski M. (2015). Skojarzone metody leczenia we flebologii estetycznej kończyn dolnych. Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine. 31 (1): 42-54.